Sámi Safari Camp

Sámi Safari Camp eies og drives av Anna og hennes mann Ingar Kuoljok. Bedriften drives tuftet på samiske verdier som tar utgangspunkt i en økosentrisk forståelse av verden. Det merker du når du kommer på besøk. Ekte, naturnært, verdibasert og reflektert er noen av de mange godordene som brukes for å beskrive Anna og Ingar og deres camp.

Tysfjord i Nordland

I Kuoljokfamiliens forståelse av verden er mennesket en integrert del av skaperverket, med en personlig relasjon til Gud, skaperen, og til alt som lever og er i skaperverket. Menneskenes relasjoner til alt som er i skaperverket skal preges av gjensidig respekt, motytinger og jevnlikhet. Og i likhet med andre urfolk har vi samer et åndelig språk for å veilede og minne oss på disse verdier. Det åndelige språket er fortellinger om hvordan vi skal leve som gode mennesker og ritualer for personlig samhandling med skaperverket.

På Sámi Safari Camp får du oppleve hvordan det samisk åndelige språket brukes for å opprettholde gjensidighet og balanse i våre relasjoner til oss selv, andre mennesker og til naturen med alt som der er. Anna og Ingers mål er at du som  gjest skal få inspirasjon til å fornye og gjenopprette gjensidighet og balanse i din relasjon til deg selv og til naturen.

www.samisafaricamp.no

Brita Bye
Vertskap foran lavvo.

Relaterte artikler