L

post@nordnorge.com

w

Inga Sámi Siida

Inga Sami Siida er en liten samisk familiebedrift som holder til på Norges største øy, Hinnøya. Du finner oss 4,3 km fra Sortland i vakre Vesterålen.

Sortland i Nordland
20.05.201919:37 Nina Smedseng

Her har familien Inga drevet reindrift uavbrutt i omtrent 150 år, etter at våre forfedre kom flyttende med reinflokkene fra Nord-Sverige. Vi er samer, Nordens egen urbefolkning, og reindrift er en egen eksklusiv samisk næring, men i dag er det kun ca 7 % av alle samer i Norge som er reineiere. Laila og Arild Inga er slektninger fra samme familie.

www.inga-sami-siida.no

Magnus Ström
Laila og Arild Inga sammen med rein i landskapet

Relaterte artikler