Davvi Siida

Vår familie har våre reindriftsrøtter langt tilbake gjennom våre forfedre, og har videreført kunnskapsarven til kommende generasjoner. Naturen er vår bankkonto, av den skal vi alltid hente ut kapital i form av naturressurser - naturen er vår kultur.

Kjøllefjord i Finnmark

Davvi Siida arrangerer natur- og kulturopplevelser basert på den samiske kulturen. Vi, familien Utsi består av daglig leder og mor Ellinor, far Ailu, sønnene Ànde Niilas og Ivvár Ailu, samt datter Sárá Márjá. Samtlige familiemedlemmer jobber som reindriftsutøvere og turistverter, og byr på vår kunnskap fra samisk kultur og reindrift. Vår familie har reindrift som hovednæring og følger reinen i dens årsvandring fra vinterbeite i Tana til Nordkyn når sommeren nærmer seg.


Hos Davvi Siida kan du lære om vår historie og kultur som et av verdens urbefolkningsgruppe. Kom nærmere reinen, nyt roen og ta med et minne fra håndverkutsalget. Familien Utsi ønsker dere velkommen - bures boahtin!

www.davvisiida.no 

Ellinor ved bålet inne i lavvo.

Relaterte artikler