Gaup Reinturisme

I Hillagura mellom Tana og Varangerbotn, finner du familien Gaup og deres gård. Her kan du besøke reindriftsfamilien på hjemmebane, og få tre inn i deres dagligliv for en stund.

Hillagura i Øst-Finnmark

Både mor, far og datter Anne Margrethe er aktivt med som verter når det kommer gjester til gards. Du får besøke både huset deres og den store gammen på tunet. De forteller om sin kjærlighet til de samiske tradisjonene og verdiene, til reinen og til kunsthåndverket de utøver. I det hele tatt får du et flott og nært innblikk i samisk liv og kultur, formidlet med stolthet og varme. 

Kirkenes Snow Hotel
Gjester sammen med reinsdyr i snøen.

Relaterte artikler