Várdobáiki samisk senter

Várdobáiki Samisk Senter har som formål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen Sør-Troms og Nordre Nordland. Det er Kjersti Balto som leder dette spennende samiske kultursenteret i Troms.

Evenes i Finnmark

Várdobáiki ble etablert i 2002 etter et langvarig arbeid i regi av plangruppen for Várdobáiki som bestod av samiske organisasjoner og flere kommuner i regionen. Ved etablering ble det valgt å organisere senteret som et andelslag med åpen andelstegning. Dette var viktig og riktig med bakgrunn i at organisasjonen skulle få fotfeste i regionen og at samiske ildsjeler med spesiell interesse for bevaring og utvikling av samisk kultur skulle inviteres med på å stake ut retningen for det samiske senteret. I 2014 ble organisasjonen omdannet til aksjeselskap. Aksjeeiere er Sametinget, kommuner, organisasjoner og private aksjonærer.

Várdobáiki driver barnehage, museum, språksenter, tiltak rettet mot eldre og andre tilbud knyttet til samisk kultur. Som regionens samiske kultursenter ser vi det som naturlig at Várdobáiki bistår andre samiske tiltak og institusjoner i arbeidet med å bevare og utvikle samisk språk og kultur. Dette er noe som prioriteres også i fremtiden.

Funksjon og aktiviteter 

Várdobáiki dekker i dag mange funksjoner både innenfor språk, museum, helse, barnehagedrift og annet samisk kulturarbeid. Barnehagen drives i leide barnehagelokaler i Planterhaug i Skånland. Várdobáiki er også en samarbeidspart for både private og offentlige organisasjoner når det gjelder spørsmål som er relevant for samisk språk og kultur. Várdobáiki er kjent for å ha stor aktivitet rettet mot den samiske grasrota med stort brukerfokus og varierte målgrupper, og mange aktiviteter/funksjoner er kommet i gang etter innspill fra brukere. 

www.vardobaiki.no 

Savnet rein av kunstneren Ernst Ivan Simon Thomassen

Relaterte artikler