Vårt Sápmi

Sápmi er samenes rike. Og på samme tid ikke. Det er flere hundre år siden det ble tatt av kronen og tsaren. Lenge siden det ble en del av Norge, av Sverige, av Finland og Russland. Likevel er det fortsatt vårt land, samenes geografiske og kulturelle hjem, som brer seg fra Hedmark i sørvest til Kolahalvøya i nordøst.

Vår samiske kultur er mangfoldig i dette området, med hver våre språklige og kulturelle variasjoner. Ikke minst har vi latt oss prege av det moderne livet på ulike måter. Men på tvers av ulikhetene tror vi alle på én og samme sak. Nemlig at det finnes en dyp forbindelse mellom mennesket og naturen.

Vår måte å tenke på handler om å bevare balansen mellom oss som lever her og landet vi lever av. Derfor forsøker vi alltid å høste av moder jords rikdommer med respekt og i takknemlighet, uten å ta mer enn vi behøver og uten å kaste noe vekk. Sápmi har gitt oss alt vi trenger i tusenvis av år, helt siden menneskene en gang i tiden kom vandrende hit i reinens fotspor. Slik er det fortsatt, selv om landet enkelte ganger kan synes ugjestmildt. Og selv om vi handler fremmede varer i butikken med den største selvfølge. Også samene lever moderne liv i Sápmi i dag, men det betyr ikke at vi har glemt hvor vi kommer fra eller hvem vi er. 

De siste hundreårene har vi mistet mange tradisjoner og mye viktig kunnskap som forfedrene våre en gang bar på.Vår visjon for framtida er derfor å ta tilbake denne kunnskapen, gjenopplive og fornye de stolte samiske tradisjonene, se Sápmi vokse seg kulturelt sterkt og sikre en natur i balanse. Vi vil leve her, i tett kontakt med naturen og den levende samiske kulturen. Men vi vil også formidle, fortelle, vise og lære bort det vi kan, det vi er og alt det vi er så stolte av. Fordi vi vet at å dele vil styrke vårt kjære Sápmi. Og vi tror på at vi kan være med å gi noe meningsfullt til verden i dag.

Derfor er vi takknemlig for å få besøk av deg som viser respekt for naturen og den samiske kulturen. Av deg som er åpen nok til å se at natur og kultur er to sider av samme sak i Sápmi. Og av deg som vil dele gleden over landet med oss.

Velkommen skal du være! Bures boahtin! Buorre boahtem! Buerie båeteme!

Norgeskart som viser Sápmi området
Faksimile: KK
KK forside med samisk artist