Johtit

Johtit er et nettverk av samiske opplevelsesbedrifter fra Røros i sør til Kjøllefjord i nord. Nettverket ledes av NordNorsk Reiseliv og har en egen styringsgruppe. Nettverket er finansiert av Sametinget, Innovasjon Norge, samt Nordland-, Troms- og Finnmark Fylkeskommune.

Denne siden samler noen av medlemsbedriftenes mest spennende opplevelser.

Bilde av deltakere i Johtit nettverket.