L

post@nordnorge.com

w

Sámi Safari Camp

Velkommen til Sámi Safari Camp som eies og drives av meg Anna og min mann Ingar Kuljok. Vi driver Sámi Safari Camp etter samiske verdier som tar utgangspunkt i en økosentrisk forståelse av verden.

Tysfjord i Nordland
20.05.201919:23 Nina Smedseng

I vår forståelse av verden er mennesket en integrert del av skaperverket, med en personlig relasjon til Gud/ Skaperen og til alt som lever og er i skaperverket. Våre relasjoner til alt som er i skaperverket skal preges av gjensidig respekt, motytinger og jevnlikhet. Og i likhet med andre urfolk har vi samer et åndelig språk for å veilede og minne oss på disse verdier. Det åndelige språket er fortellinger om hvordan vi skal leve som gode mennesker og ritualer for personlig samhandling med skaperverket.

På Sámi Safari Camp får du oppleve hvordan vi bruker det samisk åndelige språket for å opprettholde gjensidighet og balanse i våre relasjoner til oss selv, andre mennesker og til naturen med alt som der er. Vårt mål er at du som vår gjest skal få inspirasjon til å fornye og gjenopprette gjensidighet og balanse i din relasjon til deg selv og til naturen.

www.samisafaricamp.no

Magnus Ström
Vertskap.

Relaterte artikler