L

w

Opplevelser i Sápmi, samenes rike.

Den beste måten å lære om samisk kultur, er å oppleve den selv. Å besøke samene på deres egne premisser og få et innblikk i Sápmis spennende kulturer og lokalsamfunn. Vil du komme på innsiden av det samiske livet, må du være åpen for å lære og villig til å dele, klar til å bygge vennskap og åpen for å endre deg bittelitt. Da setter besøket spor for livet.

Samene er Norges urfolk. Dette er deres egne opplevelser til deg.
19.05.201612:36 Tore Olsen

Sápmi er samenes geografiske og kulturelle hjem, et stort område som brer seg fra Hedmark i sørvest til Kolahalvøya i nordøst, på tvers av 4 nasjoner.

I den norske delen av Sápmi har 20 samiske bedrifter samlet et knippe opplevelser du kan velge fra. De representerer både sør-samisk, lulesamisk og nordsamisk språk, og både sjøsamisk og reindriftssamisk kultur. Noen opplevelser bygger på det tradisjonelle livet, andre representerer i større grad det moderne Sápmi. Noen vektlegger natur mer enn kultur, andre motsatt. Du kan i det hele tatt finne noe for enhver smak. På sikt vil porteføljen av opplevelser øke. 

Siden er laget for å få tilbakemeldinger fra deg som er interessert i urfolksopplevelser. Hvordan oppfatter du tilbudet? Hva savner du og hva vil du ha mer av? Hva er bra og hva er ikke? Skriv inn kommentarer på nettsidene eller send oss mail på post@nordnorge.com 

Takk for dine tilbakemeldinger og hjelp til å gjøre Sápmi synlig i den store opplevelsesverden!

FORKLARINGER på nordamiske ord og begreper som blir brukt på siden

Sápmi               

Det samiske begrepet på samenes geografiske og kulturelle hjem.

Siida                 

En gruppe av én eller flere familier, som ofte er i slekt, og som driver reindrift med en samlet  reinflokk. I siidaen var reinflokken gjetet kollektivt, og flyttet med folk og rein mellom ulike årstidsbeiter etter et fast mønster. I reindriftsforvaltningen i Norge i dag er en siida synonymt med et reinbeitedistrikt. I et reinbeitedistrikt finnes et antall siida-andeler, som hver eies av en person eller familie.

Gi din kommentar

Christian R. Christensen
Sami handicrafting - duodji
Sami kunsthådtverk- duodji
Magnus Strøm
Enjoying the outdoors
Mann som nyter friluftslivet
Ørjan Bertelsen
Snowmobile safari
Snøscooter safari
Ørjan Bertelsen
Preparing a sami gourmet food with guests
Kokke som tilbereder et samisk måltid med gjest

Gi din kommentar